Rektorat, 25.10.2016

Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Marina Krivokapić25.10.2016.  Prirodno - matematički fakultet


 

O b a v j e š t e nj e

Magistarski rad “Primjena trofičkog indeksa (Trix) u procjeni kvaliteta morske vode duž crnogorske obale kandidata Marine Krivokapić, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.   

Eventualne primjedbe na magistarski rad  mogu se dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 25.10. 2016. godine.