Rektorat, 28.10.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Milena Ajković28.10.2016.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

STUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA MILENA AJKOVIĆ
DOSIJE BROJ M 11/58
URADIO  JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

 "INTERNI IZVORI  FINANSIRANJA PREDUZEĆA  SA OSVRTOM NA CRNU GORU"
Mentor : Prof. dr  Milan Lakićević

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 28.10. 2016. DO 11.11. 2016. GODINE

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.

 

PODGORICA, 28.10.2016. GODINE