Rektorat, 18.04.2018

Doktorska disertacija Snežane Vujošević - Elektrotehnički fakultet 

UNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički  fakultet u Podgorici

 

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A

 

Javnost da se doktorska disertacija Analiza naponskih poremećaja, detekcija, klasifikacija i lokalizacija zemljospojeva kod nadzemnih elektroenergetskih vodova primjenom EMD metode, kandidatkinje mr Snežane Vujošević,  više stručne saradnice na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

 

  1. Dr Miloš Daković, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  2. Dr Saša Mujović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  3. Dr Amir Tokić, redovni profesor Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli,

 

nalaze u Univerzitetskoj biblioteci radi uvida javnosti, u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.