Rektorat, 17.04.2018

Magistarski rad/ Žarko Markuš/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 

Magistarski rad  na temu: „ Uloga sportsko-rekreativnih aktivnosti u kreiranju turističke satisfakcije“ kandidata Žarka Markuša, stavljen je na uvid javnosti u Univerzitetskoj bibilioteci.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u roku od 15 dana od isticanja obavještenja.

 

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje