Rektorat, 04.11.2016

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Mirjana Božović Glogovac04.11.2016.  Elektrotehnički fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
Elektrotehnički fakultet – Podgorica

O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidatkinja Mirjana Božović Glogovac, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: „Primjena wavelet transformacije pri analizi propada napona u elektroenergetskim sistemima“,pred Komisijom u sastavu:

1.  Doc. dr Vladan Radulović, ETF Podgorica, predsjednik,

2.  Prof. dr Saša Mujović, ETF Podgorica, mentor,

3.  Prof. dr Slobodan Đukanović, ETF Podgorica, član.

Odbrana će se održati dana 11. 11. 2016. godine, sa početkom u 10:30 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici.