Rektorat, 20.04.2018

Doktorska disertacija Bogića Gligorovića - Prirodno-matematički fakultet 

 

            Doktorska disertacija mr Bogića Gligorovića, zaposlenog u Osnovnoj školi „Sutjeska“ u Podgorici, pod nazivom "Faunistička i ekološka istraživanja izvora sliva Skadarskog jezera sa posebnim osvrtom na faunu Odonata i Hemiptera", kao i Izvještaj Komisije o ocjeni i pregledu doktorske disertacije stavljaju se na uvid i ocjenu javnosti u Biblioteci Univerziteta Crne Gore u vremenu od 9 do 15 časova u periodu od 30 dana, od dana objavljivanja obavještenja.

 

            Komisija za ocjenu i pregled doktorske disertacije:

 

  1. Dr Drago Marić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici;
  2. Dr Vladimir Pešić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici
  3. Dr Ljiljana Tomović, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
  4. Dr Jelena Rakočević, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici;
  5. Dr Ana Savić, docent Prirodno-matematikog fakulteta Univerziteta u Nišu