Rektorat, 20.04.2018

Doktorska disertacija Ivane Bošković - Prirodno-matematički fakultet 

 

            Doktorska disertacija mr Ivane Bošković, zaposlene na Poljoprivrednom fakultetu Univerzitet Istočno Sarajevo, pod nazivom "Antimikrobna i antioksidativna svojstva ekstrakta biljaka familije Boraginaceae", kao i Izvještaj Komisije o ocjeni i pregledu doktorske disertacije stavljaju  na uvid i ocjenu javnosti u Biblioteci Univerziteta Crne Gore u vremenu od 9 do 15 časova u periodu od 30 dana, od dana objavljivanja obavještenja.

 

            Komisija za ocjenu i pregled doktorske disertacije:

 

  1. Dr Svetlana Perović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici – mentor;
  2. Dr Slađana Krivokapić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici;
  3. Dr Biljana Damjanović-Vratnica, redovni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici;
  4. Dr Dragutin Đukić, redovni profesor Agronomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu;
  5. Dr Pavle Mašković, vanredni profesor Agronomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.