Rektorat, 10.11.2016

Doktorska disertacija / Pravni fakultet / mr Velibor Korać10.11.2016.  Pravni fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE

PRAVNI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

Doktorska disertacija kandidata mr Velibora Koraća, saradnika u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, pod naslovom Uloga notara u sastavljanju pravnih poslova sa posebnim osvrtom na analizu uporednopravnih rješenja stavlja se na uvid javnosti.

Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije u sastavu akademik Slobodan Perović, akademik Zoran Rašović i prof. dr Miodrag Orlić, mogu se pregledati svakog radnog dana u prostorijama biblioteke Univerziteta Crne Gore i biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici, u roku od 30 dana od dana obavještenja.

 

Podgorica,

10.11.2016. god.