Rektorat, 11.11.2016

Magistarski rad / Filološki fakultet / Milan Marković11.11.2016.  Filološki fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

  Magistarski rad Milana Markovića pod nazivom De(kon)strukcija mita u Vremenu čuda Borislava Pekića izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić, 11.11.2016.