Rektorat, 05.12.2016

Odbrana magistarskog rada / Prirodno - matematički fakultet / Željko Vuković05.12.2016.  Prirodno - matematički fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

Željko Vuković, diplomirani fizičar braniće magistarski rad pod nazivom

"Osiguranje i kontrola kvaliteta rada linearnog akceleratora u radioterapiji"

u utorak 13. 12. 2016. godine u 11 časova u Svečanoj sali (broj 225) zgrada tehničkih fakulteta, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr Slavoljub Mijović, redovni profesor PMF-a, predsjednik
2. Dr Mara Šćepanović, redovni profesor PMF-a, član
3. Dr Mira Vučeljić, redovni profesor PMF-a, član