Rektorat, 15.12.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ognjen Vukčević15.12.2016.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA : OGNJEN VUKČEVIĆ
DOSIJE BR: M 10/52
URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

KLASIČNA EKONOMIJA KAO OSNOV SAVREMENIH EKONOMSKIH TRENDOVA
Mentor: Prof. dr Milivoje Radović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 15.12. 2016. DO 29.12. 2016. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.


PODGORICA, 15.12. 2016. GODINE