Rektorat, 09.11.2015

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Pavličić Anja09.11.2015.  Ekonomski fakultet

"Kriza poslovanja – Uloga menadžmenta u kriznim situacijama" 


 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA PAVLIČIĆ ANJA
DOSIJE BROJ M 11/154
URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"KRIZA POSLOVANJA – ULOGA MENADŽMENTA U KRIZNIM SITUACIJAMA"
Mentor : Doc. dr Mirjana Kuljak

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 09.11.2015. DO 23.11.2015.GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.