Rektorat, 16.12.2016

Magistarki rad / Pravni fakultet / Dino Lukač16.12.2016.  Pravni fakultet


 

Magistarski rad DINA LUKAČA, pod naslovom „ PRIMANJE MITA", izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i na njenom odjeljku Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gorte.