Rektorat, 22.12.2016

Odbrana magistarskog rada / Fakultet političkih nauka / Biljana Stanković22.12.2016.  Fakultet političkih nauka


 

Magistrantkinja Biljana Stanković braniće magistarski rad, pod naslovom Uslovljenost i razlozi neuspjeha multikulturalizma i uloga interkulturalnog dijaloga, dana 23. 12. 2016. godine, u 10:30 časova, na Fakultetu političkih nauka (sala V).

Magistrantkinja Biljana Stanković braniće magistarski rad pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu:

Prof. dr Čedomir Čupić, predsjednik Komisije
Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, mentorica
Doc. dr Danijela Vuković-Ćalasan, članica Komisije