Rektorat, 16.05.2018

Magistarski rad/Tijana Pejatović/Prirodno-matematički fakultet         Magistarski rad pod nazivom “Antioksidativna i antimikrobna aktivnost ekstrakata kantariona i matičnjaka sa područja Crne Gore“ kandidata Tijane Pejatović, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

         Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 16. 05. 2018. godine.

 

Prirodno-matematički fakultet