Rektorat, 26.12.2016

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Milan Marković26.12.2016.  Filološki fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

Milan Marković javno će braniti magistarski rad De(kon)strukcija mita u Vremenu čuda Borislava Pekića, pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Vesna Vukićević Janković, mentor;
2.  Prof. dr Ljiljana Pajović Dujović, član;
3.  Prof. dr Tatjana Đurišić Bečanović, član.

Javna odbrana obaviće se 10. 01. 2017. u 12 sati, u svečanoj sali Fakulteta.

 

Nikšić, 26. 12. 2016.