Rektorat, 26.12.2016

Doktorska disertacija / Filološki fakultet / Mr Olivera Popović26.12.2016.  Filološki fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET NIKŠIĆ

OBAVJEŠTENJE

Mr Olivera Popović predala je doktorsku disertaciju Italijanski putopis XIX vijeka o Crnoj Gori

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

1.  Prof. dr Vesna Kilibarda, Filološki fakultet, Nikšić
2.  Prof. dr Sanja Roić, Filozofski fakultet, Zagreb
3.  Prof. dr Dragan Bogojević, Filološki fakultet, Nikšić

napisala je Ocjenu doktorske disertacije i dostavila je Filološkom fakultetu u Nikšiću.

Doktorska disertacija mr Olivere Popović i Ocjena doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.

 

U Nikšiću, 26. 12. 2016.