Rektorat, 18.05.2018

Magistarski rad/ Kerović Sabrina/ Biotehnički fakultetMagistarski rad: “Kvalitet povrća u zavisnosti od sistema proizvodnje”, kandidatkinje Kerović Sabrine

Obavještava se javnost da se magistarski rad:” Kvalitet povrća u zavisnosti od sistema proizvodnje”, kandidatkinje Kerović Sabrine nalazi  u Univerzitetskoj biblioteci i biblioteci Biotehničkog fakulteta.

 

Biotehnički fakultet