Rektorat, 18.05.2018

Magistarski rad/ Žarko Markuš/Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeFakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića obavještava javnost:

Kandidat Žarko Markuš, profesor fizičke kulture javno će braniti magistarski rad na temu: “Uloga sportsko-rekreativnih aktivnosti u kreiranju turističke satisfakcije’’, pred komisijom u sastavu:

  1. dr Duško Bjelica, predsjednik
  2. dr Stevo Popović, mentor
  3. dr Dragan Krivokapić, član

 

Odbrana će se održati dana 29.05.2018.godine sa početkom u 14:00 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.