Rektorat, 18.05.2018

Magistarski rad/ Nina Ćirović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeFakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića obavještava javnost:

 

Kandidat Nina Ćirović, javno će braniti magistarski rad na temu: “Komparativna analiza motoričkog i morfološkog statusa djece prvog ciklusa osnovne škole, sjeverne, srednje i južne regije’’, pred komisijom u sastavu:

 

  1. dr Kemal Idrizović, predsjednik
  2. dr Jovica Petković, mentor
  3. dr Dragan Krivokapić, član

 

Odbrana će se održati dana 29.05.2018.godine sa početkom u 10:00 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.