Rektorat, 16.05.2018

Odbrana doktorske disertacije/ Nina Serdar/Građevinski fakultetVIJEĆE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA CRNE GORE

 

OBAVJEŠTAVA

 

Da će mr Nina Serdar, dipl.inž.građ., student doktorskih studija i saradnik u nastavi Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, javno braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom „Seizmička analiza armiranobetonskih mostova u krivini“, u ponedeljak 28.05.2018.godine, u „Svečanoj sali Tehničkih fakulteta“ (zgrada Tehničkih fakulteta) Univerziteta Crne Gore u Podgorici, sa početkom u 13,00 časova.

 

Mr Nina Serdar, braniće doktorsku disertaciju pred Komisijom u sastavu:

 

  1. dr Mladen Ulićević, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  2. dr Radomir Folić, dipl.inž.građ., profesor emeritus Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu;
  3. dr Radomir Zejak, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  4. dr Đorđe Lađinović, dipl.inž.građ., redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu;
  5. dr Srđan Janković, dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;