Rektorat, 24.05.2018

Magistarski rad/ Božana Miljanić-Marušić/Elektrotehnički fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

 

O B A V J E Š T A V A

 

Javnost da će kandidatkinja Božana Miljanić-Marušić, Spec.Sci., javno braniti magistarski rad pod nazivom Definisanje rasporeda stanica za punjenje električnih vozila na teritoriji opštine Podgorica“, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Milovan Radulović, ETF Podgorica, predsjednik
  2. Prof. dr Saša Mujović, ETF Podgorica, mentor
  3. Prof. dr Vladan Radulović, ETF Podgorica, član

 

Odbrana rada će se održati dana 1. 06.2018. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici.