Rektorat, 25.05.2018

Magistarski rad/ Sanja Bulatović/Fakultet političkih naukaMagistrantkinja Sanja Bulatović braniće magistarski rad, pod naslovom Uzroci uspona partija krajnje desnice u Evropi: Slučaj Nacionalnog fronta u Francuskoj, dana 29. maja 2018.godine, u 14:30 časova, na Fakultetu političkih nauka (sala V), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu:

                      

  1. Prof. dr Olivera Komar, predsjednica Komisije

 

  1. Prof. dr Zoran Stojiljković,  mentor

 

  1. Doc. dr Ivan Vuković, član Komisije