Rektorat, 25.05.2018

Odbrana doktorske disertacije/ Sonja Ivanović/Prirodno-matematički fakultet u Podgorici 

Univerzitet Crne Gore

Prirodno-matematički fakultet u Podgorici

 

 

O B A V J E Š T A V A

 

Mr  SONJA IVANOVIĆ, brani doktorsku disertaciju pod nazivom

 

UNAPREĐENJE KONTROLE KVALITETA I OSIGURANJE KVALITETA (QA I QC) U SKRININGU I DIJAGNOSTIČKOJ MAMOGRAFIJI U CRNOJ GORI

 

pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Slavoljub Mijović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  2. Hilde Bosman, vanredni profesor, Katolički Univerzitet Luven, Belgija;
  3. Dr Olivera Ciraj Bjelac, vanredni profesor ETF-a, Univerziteta u Beogradu;
  4. Dr Mara Šćepanović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  5. Dr Mira Vučeljić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

 

Odbrana će se održati u nedelju 10. 06. 2018.  godine sa početkom u 10 sati u Sali 225 zgrada Tehničkih fakulteta.