Rektorat, 28.12.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Dragan Popović28.12.2016.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

STUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA DRAGAN POPOVIC
DOSIJE BROJ M 14/57
URADIO  JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

“ ULOGA CENTRALNE BANKE U ODRZAVANJU STABILNOSTI  FINANSIJSKOG SISTEMA U KRIZNOM PERIODU NA PRIMJERU CRNE GORE” 
Mentor : Prof. dr Miomir Jaksic

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 28.12. 2016.  DO 20.01.2017. GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEÆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.

 

PODGORICA, 28.12.2016. GODINE