Rektorat, 28.12.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Đovana Nilaj28.12.2016.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

STUDENT POSTDIPLOMSKIH STUDIJA – PRIMIJENJENE STUDIJE MENADŽMENTA ĐOVANA NILAJ
DOSIJE BROJ M 10/3
URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"FLUKTUACIJA VISOKOSTRUČNIH KADROVA SA OSVRTOM NA A.D TELEKOM"
Mentor : Prof. dr Žarko Božović

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI I ODJELJKU BIBLIOTEKE EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 28. 12. 2016. DO 17. 01. 2017. GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.


PODGORICA, 28.12.2016. GODINE