Rektorat, 30.12.2016

Magistarski rad / Mašinski fakultet / Tošić Marko30.12.2016.  Mašinski fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
MAŠINSKI FAKULTET PODGORICA
Podgorica,  30.12..2016..godine

O B A V J E Š T E NJ E

da se magistarski rad pod nazivom:«Razvoj CFD modela elasto-hidrodinamičkog podmazivanja cilindrično valjkastog ležaja sa radijalnim dodirom« kandidata Tošić Marka, dipl.maš.ing. i Izvještaj Komisije za pregled i ocjenu magistarskog rada stavljaju na uvid javnosti.

Zainteresovani mogu isti pogledati u narednih 15 dana u Biblioteci tehničkih fakulteta.