Rektorat, 31.05.2018

Magistarski rad/ Milena Đurović/ Prirodno-matematički fakultet 

OBAVJEŠTENJE

Milena Đurović,  braniće magistarski rad pod nazivom

 

Markeri prvog trimestra trudnoće u predikciji porođajne težine

 

u srijedu 06. 06. 2018. godine u Sali 225 sa početkom u 12 časova, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Aleksandra Vuksanović-Božarić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik;
  2. Dr Anđelka Šćepanović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član;
  3. Dr Slavica Vujović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici – mentor.

 

    

                                                                       IZ DEKANATA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA