Rektorat, 31.05.2018

Magistarski rad/ Kerim Hadžajlić/Prirodno-matematički fakultetO b a v j e š t e nj e

 

 

Kandidat Kerim Hadžajlić, braniće magistarski rad pod nazivom

 

 

ANALIZA BIOHEMIJSKIH PARAMETARA KOD PACIJENATA NA HRONIČNOM PROGRAMU HEMODIJALIZE

 

u utorak 12. 06. 2018. godine u 10 časova u Sali 225 zgrada tehničkih fakulteta, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Agima Ljaljević, red. prof. Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik;
  2. Dr Andrej Perović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore Podgorici, član i
  3. Dr Slavica Vujović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, mentor.

 

                                                                      IZ DEKANATA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA