Rektorat, 24.01.2017

Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Savica Tomović24.01.2017.  Prirodno - matematički fakultet


 

Magistarski rad "Algoritmni al familije deskriptivnih jezika“ kandidata Savice Tomović  dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.   

Eventualne primjedbe na magistarski rad  mogu se dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 24.01.2017. godine.