Rektorat, 25.01.2017

Magistarski rad / Pravni fakultet / Anđela Jokić25.01.2017.  Pravni fakultet


 

Magistarski rad Anđele Jokić, pod naslovom „Prostitucija i kriminalitet sa posebnim osvrtom na krivično pravni aspekt prostitucije u Crnoj Gori i regionu“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i na njenom odjeljku Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gorte.