Rektorat, 25.01.2017

Odbrana doktorske disertacije / Filozofski fakultet / mr Miomirka Lučić25.01.2017.  Filozofski fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOZOFSKI FAKULTET NIKŠIĆ

O B A V J E Š T E N J E

Mr Miomirka Lučić javno će braniti doktorsku disertaciju

Vrijednosno utemeljenje kulturnog identiteta u postsocijalističkom periodu na primjeru Crne Gore, pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Zoran Vidojević, Učiteljski fakultet Beograd
2. Prof. dr Lidija Vujačić, Filozofski fakultet Nikšić
3. Prof. dr Dragan Koković, Filozofski fakultet Novi Sad

Javna odbrana obaviće se 8. 02. 2017. godine u 11,30 sati u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.