Rektorat, 11.06.2018

Magistarski rad/ Milica Minić/Prirodno-matematički fakultetMagistarski rad pod nazivom „Upotreba bioloških testova za procjenu uticaja antropogenih faktora u vodama Bokokotorskog zaliva na dagnji Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819)“ kandidata Milice Minić, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 11. 06. 2018. godine.

 

 

Dekanat PMF-a