Rektorat, 20.06.2018

Magistarski rad/ Petar Lekić/Istorijski institutMagistrand Petar Lekić braniće magistarski rad pod nazivom  „Latinski hagionimi u Crnoj Gori“ 22. juna 2018. godine u 11 časova u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, u sali CISa, pred Komisijom za odbranu magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr Svetlana Slapšak, mentor
  2. Dr Marko Camaj, član
  3. Dr Aleksandar Čilikov, član.

Odbrana će se održati ONLAJN zbog nemogućnosti prisustva  dr SVETLANE SLAPŠAK

 

Istorijski institut UCG