Rektorat, 30.01.2017

Magistarski rad / Filološki fakultet / Jasmina Ćeranić30.01.2017.  Filološki fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE 
FILOLOŠKI FAKULTET 

OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad Izazovi u prevođenju finansijske terminologije u crnogorskom, engleskom i francuskom jeziku kandidatkinje Jasmine Ćeranić izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić. 27. 01. 2017. godine