Rektorat, 18.06.2018

Magistarski rad/Miloš Pavićević/Fakultet političkih naukaMagistarski rad, pod naslovom Međunarodni okvir crnogorskog pitanja 2002-2006, magistranta Miloša Pavićevića, izložen je u Biblioteci Fakulteta političkih nauka i Univerzitetskoj biblioteci.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka, u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Fakulteta političkih nauka i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Fakultet političkih nauka