Rektorat, 18.06.2018

Magistarski rad/ Sofija Glomazić/Fakultet političkih naukaMagistarski rad, pod naslovom Uticaj federalne jedinice na diplomatiju federacije: primjer crnogorskih diplomata u FMRJ/SFRJ, magistrantkinje Sofije Glomazić, izložen je u Biblioteci Fakulteta političkih nauka i Univerzitetskoj biblioteci.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka, u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Fakulteta političkih nauka i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Fakultet političkih nauka