Rektorat, 18.06.2018

Magistarski rad/ Ivana Gardašević/ Fakultet političkih naukaMagistarski rad, pod naslovom Suprotstavljenost geostrateških interesa Rusije i SAD-a u svijetlu evroatlantskih aspiracija Crne Gore, magistrantkinje Ivane Gardašević, izložen je u Biblioteci Fakulteta političkih nauka i Univerzitetskoj biblioteci.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka, u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Fakulteta političkih nauka i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Fakultet političkih nauka