Rektorat, 17.11.2015

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / IVANA GOŠOVIĆ17.11.2015.  Ekonomski fakultet


STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA IVANA GOŠOVIĆ
DOSIJE BROJ M 12/81
URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

"ULOGA MMF-A U RJEŠAVANJU SAVREMENE KRIZE"
Mentor : Prof. dr Danijela Jaćimović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETABIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 17.11.2015. DO 02.12.2015.GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECIEKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM