Rektorat, 08.02.2017

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Nadežda Mitrović08.02.2017.  Građevinski fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
GRAĐEVINSKI FAKULTET PODGORICA

OBJAVLJUJE

da je magistarski rad pod naslovom "Uporedna analiza potrebne energije   za  grijanje   i  hlađenje   zgrade   u  klimatskim   uslovima Podgorice", autora Nadežde Mitrović, Spec.Sci  grad.,  izlozen u dekanatu   Građevinskog fakulteta  i u  Univerzitetskoj  biblioteci Univerziteta   Cme   Gore   počev   od   08.02.20 17. godine.

Primjedbe  na  magistarski  rad  mogu  se  dostaviti  Vijeću Građevinskog fakulteta  u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.