Rektorat, 08.02.2017

Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Mile Baković08.02.2017.  Istorijski institut UCG


 

UNIVERZITET CRNE GORE
ISTORIJSKI INSTITUT

 

OBAVJEŠTENJE

MILE BAKOVIĆ, braniće magistarski rad pod nazivom: "Doklea, hramovi: Arheološki kontekst i stilsko-hronološka analiza" u petak  17.02.2017. godine u 11,30 časova u Svečanoj sali Biblioteke Istorijskog instituta u Podgorici pred komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Ivan Stevović - mentor

2. Prof. dr  Aleksandar Čilikov - član

3. Dr Čedomir Marković - član