Rektorat, 03.07.2018

Magistarski rad/ Brankica Nedović/Istorijski institutBRANKICA NEDOVIĆ braniće magistarski rad pod nazivom: "Rukopisna knjiga ’Šestodnev’ Jovana Egzarha i Kozme Indikopolova u manastiru Sveta Trojica kod Pljevalja” 16.07.2018. godine u 10 časova sali Biblioteke Istorijskog instituta Univerziteta  Crne Gore pred Komisijom za odbranu magistarskog rada  u sastavu:

  1. Prof. dr Aleksandar Čilikov, mentor,
  2. Milena Martinović, arheograf-konzervator, član,
  3. Prof. mr Nataša Đurović, član.