Rektorat, 04.07.2018

Magistarski rad/ Slađana Kovačević/Filozofski fakultetSlađana Kovačević, javno će braniti magistarski rad Socijalno-psihološke determinante stava prema posljedicama agresivnog ponašanja među učenicima III ciklusa osnovne škole pred Komisijom u sastavu:

                 

  1. Doc. dr Nada Šakotić, Filozofski fakultet Nikšić
  2. Prof. dr Čedo Veljić, Filozofski fakultet Nikšić
  3. Prof. dr Tatjana Novović, Filozofski fakultet Nikšić

 

Javna odbrana obaviće se 12.07.2018.godine u 11 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.                                            

 

Nikšić, 04.07.2018. godine