Rektorat, 16.07.2018

Magistarski rad/ Dragana Borović/Prirodno-matematički fakultetO B A V J E Š T E NJE

 

          Magistarski rad pod nazivom “HOMOTOPSKA LIJEVA ALGEBRA NEKIH 4-MNOGOSTRUKOSTI“ kandidata Dragane Borović dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

         Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 16. 07. 2018. godine.

 

 

                                                                  IZ DEKANATA PMF-a