Rektorat, 14.02.2017

Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Aleksandar Petrović14.02.2017.  Prirodno - matematički fakultet


 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

O b a v j e š t e nj e

Magistarski rad “Kompleksni projektivni prostor sa metrikom fubini-studi i uopštenja“ kandidata Aleksandra Petrovića dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.   

Eventualne primjedbe na magistarski rad  mogu se dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 14.02.2017. godine.