Rektorat, 20.07.2018

Magistarski rad/ Sandra Đurović/ Fakultet likovnih umjetnosti      O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

 

Magistarski rad pod nazivom Dizajniranje interaktivnih komunikacionih instrumenata za reprezentaciju i promociju arhitektonskog nasljeđa Cetinja studenta postdiplomskih magistarskih studija Sandre Đurović, dosije br.3/2015 izložen je na uvid u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci Fakulteta likovnih umjetnosti u Cetinju.

Rad se stavlja  na uvid javnosti 15 dana, počev od 20. jula 2018. godine.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore u navedenom periodu.

   

 Prodekan za nastavu

 Mr Delibašić Zdravko