Rektorat, 27.02.2017

Odbrana magistarskog rada / Arhitektonski fakultet / Jasna Pedović27.02.2017.  Arhitektonski fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

Jasna Pedović,  spec.sci.arh.,  braniće magistarski rad  na temu  “Tradicionalna arhitektura Crne Gore sa analizom unutrašnjeg prostora”, u petak 3. marta 2017. godine, sa početkom u 13 sati  na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici.

Magistarski rad će braniti pred  Komisijijom  u sastavu:

1. Dr Slavica Stamatović Vučković, docent Univerziteta Crne Gore na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, predsjednica
2.  Dr Veljko Radulović, docent Univerziteta Crne Gore na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, član
3. Aleksandar Radojević, redovni profesor Arhitektonskog fakuleta Univerziteta u Beogradu u penziji, član i mentor