Rektorat, 01.03.2017

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Nikola Nikolić01.03.2017.  Fakultet političkih nauka


 

Magistarski rad, pod naslovom Politika i diplomatija kvislinških režima u Drugom svjetskom ratu, magistranta Nikole Nikolića, izložen je u Biblioteci Fakulteta političkih nauka i Centralnoj univerzitetskoj biblioteci.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka, u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Fakulteta političkih nauka i sajtu Univerziteta Crne Gore.