Rektorat, 06.03.2017

Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Milica Nikolić06.03.2017.  Istorijski institut UCG


 

I S T O R I J S K I I N S T I T U T
P O D G O R I C A

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavamo vas da je magistarski rad kandidatkinje MILICE NIKOLIĆ, pod naslovom: Odnos pojedinca i zajednice kao jedan od osnovnih antropoloških fenomena prikazan kroz filmove „Dogvil“ Lars Von Trira i „Smrt Gospodina Goluže“ Živka Nikolića, izložen na uvid javnosti u biblioteci Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore i Centralnoj univerzitetskoj biblioteci,  15 dana, počev od 06.03.2017. godine.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore u navedenom periodu.