Rektorat, 30.08.2018

Doktorska disertacija Fitima Arifija - Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeUNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

 

   OBAVJEŠTAVA

 

javnost da se doktorska disertacija  kandidata mr Fitima Arifija pod nazivom: ‘‘Tjelesna visina adolescenata na Kosovu i njen odnos sa drugim antropometrijskim mjerama kao potencijalnim prediktorima'' i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije, u sastavu:

  1. Prof.dr Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  2. Doc.dr Stevo Popović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  3. Prof.dr Zoran Milošević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu
  4. Prof.dr Marin Ćorluka, Fakultet prirodoslovnih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
  5. Prof.dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore

 

 nalaze u Univerzitetskoj biblioteci na uvid javnosti, u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.